dandaw dan‧daw at

  1. Bökdenç, päsgel.

  2. Seljermeklik, saýgarmaklyk, saýlamaklyk, tapawut goýmaklyk.

    • Özüniň garşysyna giden adamlara, gaýtawul berere çemeli adamlara onuň dandawy ýokdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • dandawly
  • dandawy