damjalamak işlik

  1. Damja-damja bolup dammak.

  2. Iki-ýeke damyp, ýagyp başlamak.

    • Stansiýa üç werst galanda, ýagyş damjalap ugrady. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)