dalarlamak da‧lar‧la‧mak işlik

[da:larlamak]

Biraz dalamak, az-owlak dalamak.

  • Gaýtawul berendigi üçin, ony dalarlap, aşak düşürýärler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • dalarlap
  • dalarlar