dalaş da‧laş

[da:laş]

  1. Gelin toýunda aýallaryň özara tutluşmak, göreşmek däbi, göreş.

  2. Özara basalaşyk, özara edilýän oýunlar, çekeleşik, tutluşyk.

dalaş etmek

Ýapyşmak, baş goşmak, erjeşmek, tokunmak.


Duş gelýän formalary
  • dalaşda
  • dalaşdan
  • dalaşdy
  • dalaşdylar
  • dalaşlary
  • dalaşyny