dalçyn

Botanika Tropiki ýurtlarda bitýän lawr agaçlarynyň maşgalasyndan bolan käbir ösümlikleriň guradylan yslyja köki, derman ösümligi.