dakynmak işlik

Öz bir ýeriňe bir zady dakmak, ildirmek, asmak, berkitmek.

  • Tozanly syrgyndan gözüni goramak üçin dakynan äýnegi maňlaýyna ykjam daňylgydy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Alýoşa türme sapançasyny dakynyp, koridora baranda, birdenkä ýigrenji bir adam gözüne göründi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)