dakdyrmak işlik

  1. Tikdirip berkitdirmek (ilik, bagjyk we ş. m. zat hakynda).

    • Köýnege ilik dakdyrmak.

  2. Ýük, goş-golaň urdurmak.

    • Ol meniň müşdegimi düýesine dakdyrmady.

  3. Baglatmak, iltetmek, asdyrmak.

  4. Äri ölen aýaly äriniň doganyna äre berdirmek, çatdyrmak.

    • Ol gelin özüni ýüwürjisine dakdyrmaz.