dahyllylyk at

Degişlilik, baglanyşyklylyk, asyly bolmaklyk, garaşlylyk.

  • Dahyllylyk, nire, zat nire! Ýöne ol goşul diýilmedik ýere goşulyp, kötegiň güýji bilen ýüň gazygy ýere giderdi. («Tokmak» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dahyllylyk - dahyllylygy.