dahyl da‧hyl at

Degişli, baglanyşykly, asyly, garaşly.

 • Siziň iş hakynda edýän dawaňyza, heý, onuň dahyly barmy? (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
 • dahylam
 • dahylly
 • dahyllydyr
 • dahyllygy
 • dahyllygynda
 • dahyllygyň
 • dahyllylar
 • dahyllylara
 • dahyllylary
 • dahyllylaryna
 • dahyllylaryny
 • dahyllylarynyň
 • dahyllylaryň
 • dahyllylygy
 • dahyllylygyna
 • dahyllylygyny
 • dahyllylyk
 • dahyllylykda
 • dahyllynyň
 • dahyllysy
 • dahylsyz
 • dahylsyzda
 • dahylsyzdan
 • dahylsyzlar
 • dahylsyzlara
 • dahylsyzlary
 • dahylsyzlaryna
 • dahylsyzlarynyň
 • dahylsyzlaryň
 • dahylsyzlygyny
 • dahylsyzy
 • dahylsyzynyň
 • dahylsyzyň
 • dahyly
 • dahylymyz
 • dahylynyň
 • dahylyň