dagdy dag‧dy

dagdy bolmak

Sähel zada tisginip durmak, bezgek bolmak.