dagatmak da‧gat‧mak işlik

[da:gatmak]

 1. Dagynyk hala getirmek, pytratmak, ýaýratmak.

  • Firidun aýgyt bilen ýedi ädimi gaýratly ätläp, üýşmek topragy dagatdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 2. Her kimi öz ugruna goýbermek, kowmak.

  • Märekäni dagatmak.

 3. Bölüp her haýsyny bir ugra dargatmak, böleklere bölmek.

 4. Sandan galdyrmak, ýyrtmak.

 5. Weýran etmek, çaşyrmak, sandan çykarmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dagatmak - dagadýar, dagadar, dagadypdyr.


Duş gelýän formalary
 • dagadar
 • dagadardy
 • dagadyp
 • dagadypdyrlar
 • dagatdy
 • dagatdylar
 • dagatmagy
 • dagatmak
 • dagatmarys