dadyrmak işlik

[da:dyrmak]

  1. Azajyk mukdarda bermek.

    • Üç put igdesinden çagalara ýekejesini dadyrmaga gurby çatmadyk Taýlak Hyzzyn çagalaryň içýän süýdünden, iýýän gaýmagyndan tamakin bolup, bokurdagyny gulkulladyp otyr. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  2. Dadyp tagamyny bilmek üçin hödür etmek.