daşly sypat

[da:şly]

  1. Daş garyndyly, daş goşantly.

  2. Daş düşelen, daş bilen örtülen.

    • Uzakdaky daşly ýoldan atyň dükürdisi geldi. (Çary Aşyr, Poemalar)