daşlamak1 işlik

Bir zadyň daşyna daş etmek, örtük etmek, jilt etmek.

daşlamak2 işlik

[da:şlamak]

  1. Daş zyňmak, daş bilen urmak, daş taşlamak, daş atmak.

    • Oglanlar derrew daşlap, taýaklap ýylany öldüripdirler. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

  2. Daş düşemek, daş bilen örtmek (ýola, geçelgä we ş. m.).