daşlaşmak1 işlik

  1. Bir ýerden ýa-da bir zatdan uzaklaşmak, araňy açmak.

  2. Göçme manyda Bir esasy meseleden, esasy temadan uzaga gitmek, çetleşmek.

daşlaşmak2 işlik

[da:şlaşmak]

  1. Biri-biriňe daş atmak, daş zyňyşmak.

  2. Daş düşeşmek, daş bilen örtüşmek (ýola, geçelgä we ş. m.).