daşdeşen

[da:şdeşen]

  1. Zoologiýa Serçeler maşgalasyndan bolan berk, göni çüňkli guş.

    • Çekikler bilen kiçijik daşdeşenler heniz hem oýaly-ukuly sygyryşýarlar. (I. S. Turgenew, Awçynyň Hatlaryndan)

  2. Göçme manyda Her bir işiň ugruny bilýän, hötdesinden gelýän.