daşatmak işlik

Bir ýerden ikinji bir ýere eltdirmek, äkitdirmek, çekdirmek.

  • Arabaçylar ol tama çemedanlary daşaýan ekenler. (M. Ý. Lermontow, Biziň zamanymyzyň gahrymany)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem daşatmak - daşadýar, daşadar, daşadypdyr.