daşamak işlik

Bir ýerden ikinji bir ýere çekmek, tirmek, äkitmek, eltmek.

  • Biziň bilen galaý, araba münersiň, arabaly ýüň daşarsyň! (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)