daşaşmak işlik

Daşamaga kömek etmek, getirişmek, äkidişmek, çekişmek, eltişmek.