daňdyrmak işlik

  1. Ýüpüň we ş. m. zatlaryň uçlaryny bir zadyň daşyndan aýlap, birleşdirip baglatmak, uçlaryny düwdürmek.

    • Çarygyň bagyny daňdyrmak. Guşak daňdyrmak.

  2. Bir zada baglap goýdurmak, berkidip goýdurmak, iltetmek, baglatmak.

    • Eşegi gazyga daňdyrdy.

  3. Saradyp baglatmak, oradyp berkitdirmek.

    • Ýarany daňdyrmak.