daňdyrmak daň‧dyr‧mak işlik

 1. Ýüpüň we ş. m. zatlaryň uçlaryny bir zadyň daşyndan aýlap, birleşdirip baglatmak, uçlaryny düwdürmek.

  • Çarygyň bagyny daňdyrmak. Guşak daňdyrmak.

 2. Bir zada baglap goýdurmak, berkidip goýdurmak, iltetmek, baglatmak.

  • Eşegi gazyga daňdyrdy.

 3. Saradyp baglatmak, oradyp berkitdirmek.

  • Ýarany daňdyrmak.


Duş gelýän formalary
 • daňdyrarlar
 • daňdyrdy
 • daňdyrjak
 • daňdyrmady
 • daňdyrmajak
 • daňdyrmak
 • daňdyryp