daýyrdaşmak işlik

Daýyrdyly aýak, toýnak sesleri çykmak.

  • Boşanan ýabylar iki baka daýyrdaşyp, heňkirişip, uly tozanly gykuw turuzdy. («Görogly» eposy)

  • Adamlar tamlarynyň öňüne çykyp, daýyrdaşyp geçýän atlylara seredýärdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)