daýra

Dialektal söz seret deprek

  • Ýaňagyna döküp şabram saçlaryn, Läle gyz, Gyzlargül daýrasyn çalýar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)