daýawlaç sypat

Onçakly daýaw bolmadyk, gaty bir uly göwreli bolmadyk.

  • Artygyň daýysy daýawlaç, sakgaly ýarpydan köp agaran, bugdaýreňk, peşeneli adamdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem daýawlaç - daýawlajy.