düzlemek işlik

 1. Bejerişdirip tekizlemek, tekiz etmek.

 2. Ýola goýmak, sazlamak, dogrulamak.

  • Olaryň arasyndaky düşünilişmeýän gürrüňleri düzläp geldi.


Duş gelýän formalary
 • düzleme
 • düzlemediler
 • düzlemegi
 • düzlemegiň
 • düzlemek
 • düzlemeli
 • düzlemesinde
 • düzlemäge
 • düzlemän
 • düzlemäni
 • düzleýärdiler
 • düzleýärler
 • düzlän
 • düzlänlerinde
 • düzläp
 • düzlärçe