düzlük 1

Giň tekizlik, giň meýdan, takyrlyk.

 • Ýefrat we Tigr derýalarynyň arasynda ägirt uly düzlük ýatyr. (Gadymy dünýä taryhy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem düzlük - düzlügi.

düzlük 2

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem düzlük - düzlügi.


Duş gelýän formalary
 • düzlüge
 • düzlügi
 • düzlügidir
 • düzlüginde
 • düzlüginden
 • düzlügindäki
 • düzlügine
 • düzlügini
 • düzlüginiň
 • düzlügiň
 • düzlükde
 • düzlükden
 • düzlükdi
 • düzlükdir
 • düzlükdäki
 • düzlükler
 • düzlüklerde
 • düzlüklerden
 • düzlüklerdir
 • düzlüklerdäki
 • düzlüklere
 • düzlükleri
 • düzlükleridir
 • düzlüklerinde
 • düzlüklerindedir
 • düzlüklerinden
 • düzlüklerindäki
 • düzlüklerine
 • düzlüklerini
 • düzlükleriniň
 • düzlükleriň
 • düzlükli
 • düzlükligini
 • düzlükliginiň