düzgün-nyzam düz‧gün-ny‧zam at

[düzgün-nyza:m]

Edep-tertip, däp-dessur, tertip-düzgün.