düzgün-nizamlylyk düz‧gün-ni‧zam‧ly‧lyk

[düzgün-nyza:mlylyk]

Tertip-düzgünlilik, edeplilik, tertiplilik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem düzgün-nizamlylyk - düzgün-nizamlylygy.