düzetmek dü‧zet‧mek işlik

 1. Abat etmek, dikeltmek, bejermek, abatlamak.

  • Çerkez oturgyçlary düzetdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Göçme manyda Öňki normal we adamkärçilikli ýagdaýyna getirmek, adam hataryna goşmak.

  • Öýkeleşigiň ýaraşygy şonda bolup biler, haçan ýalňyşan tarapyň öz ýalňyşyny düzetmek üçin ýüreginde güýçli isleg dörese. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 3. Belli bir derejede tertibe salmak, düzgüne salmak.

  • Wüşi kel çommalyp oturyşyny düzedip ynjalyklaşdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem düzetmek - düzedýär, düzeder, düzedipdir.

demiňi düzetmek

Asuda dem alyp, özüňe gelmek, özüňi rastlamak, normal hala gelmek.

 • Güller gülüp gelýär elin uzadyp, Ýagmyr öňe ädýär demin düzedip. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • düzeden
 • düzedende
 • düzedendigi
 • düzedeni
 • düzedenimizde
 • düzeder
 • düzederden
 • düzederdiler
 • düzederdim
 • düzederin
 • düzederis
 • düzederler
 • düzedeýin
 • düzedip
 • düzedipdim
 • düzedipdir
 • düzedipdirler
 • düzediň
 • düzedäýmeli
 • düzedäýsem
 • düzedýän
 • düzedýänçä
 • düzedýär
 • düzedýärdi
 • düzedýäris
 • düzedýärler
 • düzetdi
 • düzetdi-de
 • düzetdik
 • düzetdiler
 • düzetdim
 • düzetjegini
 • düzetjek
 • düzetjekdigine
 • düzetme
 • düzetmegem
 • düzetmegi
 • düzetmegidir
 • düzetmegimiz
 • düzetmegine
 • düzetmegini
 • düzetmeginiň
 • düzetmegiň
 • düzetmejegine
 • düzetmejek
 • düzetmek
 • düzetmekde
 • düzetmekden
 • düzetmeklige
 • düzetmekligi
 • düzetmekligiň
 • düzetmeklik
 • düzetmeler
 • düzetmeleriniň
 • düzetmeleriň
 • düzetmeli
 • düzetmelidigi
 • düzetmelidigini
 • düzetmelidir
 • düzetmese
 • düzetmese-de
 • düzetmesi
 • düzetmez
 • düzetmezden
 • düzetmezlige
 • düzetmeýärler
 • düzetmäge
 • düzetmän
 • düzetmäni
 • düzetmäniň
 • düzetse
 • düzetsek