düzelmek işlik

  1. Abat bolmak, ýola goýulmak, dikelmek, bejerilmek, abatlanmak.

  2. Göçme manyda Öňki normal we adamkärçilikli ýagdaýyna geçmek, adam bolmak.

    • Ol indi kemsiz düzelipdir.