düzedilmek dü‧ze‧dil‧mek işlik

 1. Bejerilip abat edilmek, bejerilmek.

  • Traktoryň motory düzedildi.

 2. Ýola goýulmak, tertibe salynmak, ýerbe-ýer edilmek.


Duş gelýän formalary
 • düzedildi
 • düzedilen
 • düzedilende
 • düzedilenden
 • düzedileninden
 • düzedilenlerinden
 • düzedilip
 • düzedilipdi
 • düzediljekdigine
 • düzedilmedi
 • düzedilmegi
 • düzedilmegine
 • düzedilmegini
 • düzedilmeginiň
 • düzedilmegiň
 • düzedilmek
 • düzedilmeli
 • düzedilmelidigi
 • düzedilmelidir
 • düzedilmese
 • düzedilmesi
 • düzedilmesiniň
 • düzedilmezligi
 • düzedilmeýärdi
 • düzedilmäge
 • düzedilmän
 • düzedilse
 • düzediläýmeli
 • düzedilýän
 • düzedilýändigini
 • düzedilýänçä
 • düzedilýär
 • düzedilýärler