düzedişmek dü‧ze‧diş‧mek işlik

Düzetmäge, bejermäge, düzgüne salmaga kömekleşmek.

  • Tekstde goýberilen ýalňyşlary düzedişmek.


Duş gelýän formalary
  • düzedişiň
  • düzedişmek
  • düzedişseň