düzdürmek düz‧dür‧mek işlik

 1. Birnäçe zady ýüpe, çişe we ş. m. yzygiderli ötürtmek.

  • Şol çebişlerden biriniň iki buduny aldyr-da, çişe düzdür! (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 2. Kirişlerini çekdirip sesini sazlatmak (saz gurallary barada).

  • Tamdyrany düzdürmek.

 3. Döretdirmek, ýazdyrmak (şygyr we ş. m.).

  • Goşgy düzdürmek.

  • Sözlem düzdürmek.

 4. Ownuk böleklerini, şaýlaryny ýygnap ýola saldyrmak, abat etdirmek, gurdurmak.


Duş gelýän formalary
 • düzdüren
 • düzdürip
 • düzdüripdir
 • düzdüripdirler
 • düzdürmegiň
 • düzdürmejek
 • düzdürmek
 • düzdürýärler