düwnükmek işlik

Bir zat iýlip otyrka kynlyk bilen ýuwdunmak.

  • Sähetdurdy bir zat diýip düşündirjek ýaly etdi-de, gözüniň ýaşyny syryp düwnükdi. («Tokmak» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem düwnükmek - düwnügýär, düwnüger, düwnügipdir.


Duş gelýän formalary
  • düwnügen
  • düwnükdi