düwmelemek işlik

Düwme-düwme bolmak, bir näçe düwme emele gelmek, togalajyk-togalajyk bolmak, damja-damja bolmak.

  • Onuň gözlerinden ýaş düwmeläp-düwmeläp akýar. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)