düwürtiklemek işlik

Düwürtik çykarmak, köp düwürtik örmek.