düwürtik

Medisina Adamyň tenine, el-ýüzüne çykýan kiçijik çişjagaz, ýarajyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem düwürtik - düwürtigi.