düwünmek işlik

seret düwnükmek

  • Alňasaşyp biz işe, Düwünýärdik dänikden. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem düwünmek - düwner, düwnüpdir.