düwündirmek işlik

  1. Birini bir zat iýýän wagtynda nädogry ýuwutdyrmak.

  2. Göçme manyda Ýumruk bilen batly urmak, ýumruk salmak.

    • Ynha saňa bije! -- diýdi-de, Aşyryň ýeňsesine düwündirdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)