düwünçek

  1. Içine zat salnyp düwlen ýaglyk ýa-da mata bölegi.

    • Ol dolangy düwünçegi ýaşulynyň aýagynyň ýanynda goýupdyr. («Mydam taýýar» gazeti)

    • Toýa gelenlere düwünçek paýlandy.

  2. Gök ekiniň, miweli agaçlaryň täzeje düwüp başlan miwesi.

    • Ol garşy-garşy eglip, gowaçanyň düwünçeklerine syn edýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem düwünçek - düwünçegi.