düwünçek

 1. Içine zat salnyp düwlen ýaglyk ýa-da mata bölegi.

  • Ol dolangy düwünçegi ýaşulynyň aýagynyň ýanynda goýupdyr. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Toýa gelenlere düwünçek paýlandy.

 2. Gök ekiniň, miweli agaçlaryň täzeje düwüp başlan miwesi.

  • Ol garşy-garşy eglip, gowaçanyň düwünçeklerine syn edýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem düwünçek - düwünçegi.


Duş gelýän formalary
 • düwünçege
 • düwünçegi
 • düwünçegidi
 • düwünçegim
 • düwünçegin
 • düwünçeginde
 • düwünçeginden
 • düwünçegine
 • düwünçegini
 • düwünçeginiň
 • düwünçegiň
 • düwünçegiňi
 • düwünçekde
 • düwünçekden
 • düwünçekdäki
 • düwünçekler
 • düwünçeklerden
 • düwünçeklere
 • düwünçekleri
 • düwünçeklerine
 • düwünçeklerinedir
 • düwünçeklerini
 • düwünçekleriniň
 • düwünçekleriň
 • düwünçekleriňdir
 • düwünçekleýin
 • düwünçekli
 • düwünçeklik
 • düwünçekmi