düwülmek işlik

  1. Matanyň, ýaglygyň we ş. m. içine zat salnyp baglanmak.

  2. Ýüpüň, ýüplügiň we ş. m. ujunda çigin edilmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem düwülmek - düwler, düwlüpdir.