düwüşmek işlik

Birine bir zady düwmäge, çigmäge kömekleşmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem düwüşmek - düwşer, düwşüpdir.

dil düwüşmek

seret dil2

  • Hoşgeldi bilen bu ikisi dil düwşüpdir. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)