dürtme

dürtme gursak

Bir işi aýtdyryp, köp diýdirip edýän, özünden bilip etmeýän, düşbi däl (adam).

  • Guýma gursak bolmasa, dürtme gursak neýlesin. (nakyl)