dürtgülemek işlik

  1. Biriniň eýlesine-beýlesine dürtmek, dürtüp, nämedir bir zat duýdurmak.

  2. Birini bir işe ündemek, bir hyýala eýertmek, küşgürmek.

  3. Işi tiz ýerine ýetirjek bolup haýdamak, «bol» diýip haýdap durmak.