dürtermek işlik

  1. Ýaňy gögerip çykyp durmak, ýaňy gögerip ösüp başlamak.

    • Gögeren bugdaýlar ýylak ýaly dürterip galypdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Syh-syh bolmak, syh-syh bolup durmak.

    • Sakgalynyň -- öňünde we duluklarynyň üstünde dürterip duran gyllaryň barysyny ýoluşdyryp çykdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • dürteren
  • dürterip
  • dürtermiş