dürterişmek işlik

  1. Köp mukdarda ýerden çalaja çykyşyp durmak.

    • Gyş paslyndan galan yzgardan nem alyp, ýaňy dürterişip ugran otjagazlary gurara getiren gün ir ertirden başlap gyzyp ugrady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Hatda alabaharyň çygy bilen ýaňyja dürterişip galan gök otly çilleri hem Aýsoltan öz zwenosy bilen agdaryşdyrýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  2. Syh-syh bolşup durmak, syh-syh bolşup çykyşmak.

    • Ujy egreldilmedik çüýler dürterişip durdy.

  3. Göçme manyda Somalyşyp durmak, dim-dik bolşup durmak.


Duş gelýän formalary
  • dürterişip