dürtünmek işlik

Siňe seredip gözlemek, agtarmak.

  • Indi kimiň tamy gerek bolsa, şäheriňki ýaly, nomeriňi dürtünip tapmaly. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
  • dürtünip