dürtüşmek işlik

  1. Dürtüp çykmaga kömekleşmek.

    • Bişiriljek petir çöregi dürtüşmek.

  2. Oturdyp çykmaga kömek etmek (şitil, nahal we ş. m. hakda).

  3. Biri-biriňi dürtmek, biri-biriňe barmagyňy degrip, bir zat duýdurmak.


Duş gelýän formalary
  • dürtüşip
  • dürtüşmek