dürre

Ýüpden, çig hamdan örülen sapsyz gödek gamçy.

  • Boýnuna ýüp salyp, biriniň idip, biriniň hem dürre gamçy, bilen ýenjip gelýändigini gördüm. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Iki sany daýaw adam geldi-de, geýimini çykardyp, ýüzin ýatyryp, dürre bilen saýgylamaga başladylar. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)