dürre dür‧re

Ýüpden, çig hamdan örülen sapsyz gödek gamçy.

  • Boýnuna ýüp salyp, biriniň idip, biriniň hem dürre gamçy, bilen ýenjip gelýändigini gördüm. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Iki sany daýaw adam geldi-de, geýimini çykardyp, ýüzin ýatyryp, dürre bilen saýgylamaga başladylar. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
  • dürredi
  • dürreli
  • dürresi
  • dürresimi
  • dürresinden
  • dürräniň