dürli-dürli

Hil-hil, üýtgeşik-üýtgeşik.

  • Atalar sözi özleriniň aňladýan manylary boýunça her him boluşlary ýaly, düzülişleri taýyndan hem dürli-dürlüdir. («Edebiýat»)