dürli-dümen

Her hili, hil-hil, biri beýlekisine meňzemeýän, birnäçe görnüşli.

  • Dürli-dümen naharlar taýýarlanyp, getirilmäge başlandy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)